KİSKA-KOM Entegre Yönetim Sistemi Politikası


KİSKA - KOM İNŞAAT VE TİC. AŞ.  Kalite, Çevre ve İş Sağlığı İş Güvenliği Yönetim Sistemleri’nden oluşan Entegre Yönetim Sistemi’ni, tüm çalışanların katılımı ve ortak çabası sonucunda kurmuştur.


KİSKA - KOM İNŞAAT VE TİC. AŞ. olarak; müşteri memnuniyetini sağlarken, insana, topluma ve çevreye önem vermek ana ilkemizdir. Bu ana hedefimiz doğrultusunda;

  • Üst yönetimce desteklenen ve tüm çalışanlarca benimsenen ve uygulanan, denetlenen, gözden geçirilen ve sürekli iyileştirilebilen bir Entegre Yönetim Sistemi’ni sürdürmeyi,
  • Ürün, hizmet ve faaliyetlerimizin; çalışanlarımıza, çevreye, kalitemize etkilerini ve risklerini değerlendirip ortadan kaldırarak; Kalite, Çevre ve İSİG performansımızı sürekli iyileştirmeyi,
  • Kalite, Çevre ve İSİG ile ilgili ulusal yasalara, standartlara, organizasyonun kabul ettiği diğer şartlara uymayı ve uluslararası düzenlemelere saygılı olmayı,
  • İş kazaları, çevre kazaları, meslek hastalıkları ve faaliyetlerimiz sonucunda ortaya çıkabilecek kirliliğin önlemesi ve çevrenin korunması için gerekli düzeltici tedbirleri almayı,
  • Gerekli tasarruf tedbirlerini alarak doğal kaynak kullanımını azaltmayı,
  • Çalışanlarımızda ve tedarikçilerimizde; Kalite Sistemi, Çevre ve İSİG bilincini geliştirmek için gerekli eğitim ve etkinlikleri yapmayı,
  • Üretimimizde, kalitemizde, tedarikçi, müşteri ve çalışanlarımızla ilişkilerimizde; Kalite, Çevre ve İSİG Yönetim Sistemleri gereklerinin yol göstericimiz olacağını,
  • Entegre Yönetim Sistemi’mize tüm çalışanlarımızın katılımını sağlamayı,

taahhüt ederiz.