Avrupa 1.Bölge Atıksu kanalı, Yağmursuyu Kanalı

  • İşin Adı Avrupa 1.Bölge Atıksu kanalı, Yağmursuyu Kanalı,Dere Islahı
  • İş Veren : İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ
  • Konum : İstanbul
  • Keşif : 73.737.728,75
  • Sözleşme Tarihi :11.10.2016
  • Ortaklık Oran : %50