ZONGULDAK ALAPLI BALIKÇI BARINAĞI

İşveren  

: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel

   Müdürlüğü

Yer       

: Zonguldak

Sözleşme Tarihi      

: 19.09.1995

İş Bitim Tarihi          

: 24.12.2006

Proje Kapsamı       

: Çeşitli kategorideki taşlarla ana ve tali mendirek, rıhtım, çekek yeri inşaatı ile, elektrik ve su tesisatı işleri yapılması