AVRUPA 2.BÖLGE 2.KISIM TÜNEL İNŞAATI

İşveren  

: İski Gendel Müdürlüğü

Yer       

: İstanbul

Sözleşme tarihi

: 07.08.2018

İş Bitim Tarihi          

: 23.02.2022

Proje Kapsamı       

: Ø2200 mm İç Çapında TBM Makinesiyle Tünel İnşaatı

  Uzunluk: 6.701 metre