ERZURUM HAVALİMANI PİST TADİLATI

İşveren  

: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Yer       

: Erzurum

Sözleşme tarihi

: 14.09.2018

İş Bitim Tarihi          

: 10.02.2020

Proje Kapsamı       

: 274.446 m2 Aşınma Tabakası Yapılması 

  316.716 m2 Binder Tabakası

  316.716 m2 Bitümlü Temel Tabakası